روانشناسی بالینی

آموزش آزمون های روانشناسی

آموزش آزمون های روانشناسی

آموزش کلیه آزمونهای روانشناسی بصورت خصوصی و گروهی

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار های روانشناسی

طراحی و برنامه نویسی نرم افزار پرسشنامه های روانشناسی

محقق و درمانگر

محقق و درمانگر

رواندرمانی بیماران در کلینیک و بیمارستان اعصاب و روان

جستجو

پرسشنامه های رایگان

پرسشنامه های رایگان

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن IMS

.

پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن : یک ابزار ۲۵ سؤالی است که برای اندازه‌گیری میزان، شدت یا دامنه مشکلات زن و شوهر در رابطه زناشویی تدوین شده‌است. این مقیاس ویژگی رابطه را یک کل واحد تلقی نمی‌کند، بلکه دامنه‌ی مشکلات را از نظر زن و مرد اندازه‌گیری می‌کند. این مقیاس دارای دو نمره ی برش است. یکی نمره ۳۵ که نمرات کمتر از آن نشانه‌ی عدم مشکلات مهم بالینی رابطه است. نمرات بیشتر از ۳۵ دلالت بر وجود مشکلات بالینی قابل ملاحظه دارد. دومین نمره برش، ۷۰ است. نمرات بالاتر از ۷۰ تقریباً نشان‌دهنده آن است که مراجع دارای مشکلات بیشتری می‌باشد( ثنایی، ۱۳۷۹)

پایایی
پایایی این پرسشنامه از نظر سازنده اصلی آن ۹۶/. به‌دست آمده است (ثنایی،۱۳۸۷،ص ۴۳). ابراهیم نژاد (۱۳۸۱) ، پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ در زنان۹۶/. و در مردان ۹۴/. به‌دست آورده است. هم‌چنین حقیقی (۱۳۸۹) ضریب پایایی این آزمون را در نمونه‌ایی از زوجین شهر بندرعباس ۸۶/. به دست آورده است. جمالی نیز (۱۳۸۹) در پژوهش دیگری که در شهر بندرعباس انجام داده‌است، ضریب الفای۹۰/. را برای این پرسشنامه گزارش داده‌است. محقق پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرنباخ بر روی ۴۰نفر (۲۰زوج) برابر با ۹۰/. به‌دست آورده است، که پایایی خوبی برای این پرسشنامه به حساب می‌آید.

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های مقابله ای ACSI-28

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction