راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

افزایش بازدید3

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 63 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

آخرین به روز رسانی جمعه, 04 ارديبهشت 1394 15:20

مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

 AMI، يك ابزار پ‍ژ‍وهشي مفيد براي بررسي مواردي است كه در آن امكان تفكيك فراموشي پيش­گستر[1] و پس­گستر[2] وجود دارد. براي مثال، بيماراني كه در آزمون­هاي استاندارد تقريباً يكسان عمل مي­كنند، احتمال دارد در اين آزمون عملكرد متفاوتي داشته باشند (بدليو ويلسون[3]، 1986).

اين آزمون براي فاصله سني 18 سال به بالا مناسب است و با هدف از بين بردن محدوديت­هايآزمون­هاي قديمي­تر ابداع و اعتباريابي شده ­است.

 

اين آزمون شامل يك برنامه مصاحبه نيمه ­سازمان يافته­اي است كه از دو بخش تشكيل مي­شود. بخش اول به نام برنامه معنايي شخصي[4]، به ارزيابي يادآوري رويدادهاي گذشته زندگي شخصي آزمودني ها مي­پردازد. برنامه معنايي شخصي، آزمودني را ملزم به يادآوري حقايق زندگي گذشته مربوط به دوران كودكي (براي مثال؛يادآوري نام مدرسه يا معلمان)، ابتداي بزرگسالي (براي مثال؛نام بردن اولين شغل، تاريخ و محل ازدواج) و وقايع دوران اخيرتر (براي مثال؛تعطيلات، مسافرتها يا بستري شدن در بيمارستان) مي­نمايد. بخش دوم به نام رويداد شرح حال، به يادآوري خاطراتي از همان سه دوره زماني مي­پردازد. اين آزمون ساده و از قابليت اجراي نسبتاً سريع برخوردار است و براي بيماران جالب و جذّاب مي­باشد.

AMI،  يك ارزيابي از حافظه شخصي دور ارائه مي­دهد. عملكرد در اين آزمون مي­تواند با آنچه كه از تكاليف مربوط به آزمونهاي حافظه مرسوم ­تر (كه به ارزيابي دانش وقايع عمومي‌يا چهره­هاي مشهورمي­پردازند) به­دست مي­آيد مقايسه گردد. اين آزمون، چارچوبي فراهم مي­كند كه به واسطه آن مي­توان به ارزيابي وجود آسيب يا سلامت در حافظه دور آزمودني پرداخت كه شامل الگوي هر نوع نقص و شيب زماني[5] آن (مربوط به ذخيره نسبي حافظه­هاي قديم­تر نسبت به حافظه اخير) مي­باشد.

پايايي

در AMI، سه ارزياب يعني بدلي، كوپلمن و ويلسون(1989) به صورت مستقل به ارزيابي و نمره­گذاري خاطرات يادآوري شده پرداختند. همبستگي ميان آزمون­هاي موازي، بين 83/0 تا 86/0 در نوسان مي­باشد.

روايي

روايي آزمون از چهار طريق مورد ارزيابي قرار گرفت:

1) آزمون به سادگي نشان داد كه قادر به تميز بيماران فراموشكار از افراد سالم مي­باشد.

2) روش دوم، محاسبه همبستگي دروني ميان تكاليف حافظه­ دوره­هاي مختلف در سطح كل بيماران بود.

3) روش سوم، مقايسه الگوي شيب تند در طول آزمون­هاي مختلف حافظه دور بود.

4) چهارمين روش عبارت است از كنترل اعتبار حافظه­ هاي توليد شده.

 

 

 

روش نمره­گذاري:

براي هر يك از سؤال هاي جدول معنايي شخصي، حداكثر 2 نمره براي يادآوري كامل و 1 نمره براي يادآوري ناقص در نظر گرفته مي­شود. مجموع نمرات سؤال هاي هر بخش آزمون، در مواقع يادآوري كامل، 21  مي­باشد.

بخش دوم به نام برنامه حوادث شرح حال[6]، به ارزيابي يادآوري حوادث يا وقايع خاص رخ داده در زندگي گذشته آزمودني مي­پردازد. هر بخش از اين مصاحبه به ارزيابي حافظه­ در طول همان سه دوره زماني مربوط مي‌شود. آزمودني ملزم است كه سه رويداد مربوط به دوران كودكي، سه رويداد مربوط به اوايل دوره بزرگسالي و سه رويداد مربوط به دوران اخير را يادآوري نمايد. هر جا كه آزمودني در يادآوري حافظه با شكست روبرو شود مي­توان از برخي محرك ها استفاده كرد.

در جدول شرح حال، براي خاطره ضمني مكان و زمان، 3 نمره و براي خاطره شخصي خاص كه زمان و مكان يادآوري شده است و يا براي حوادث با ويژگي اختصاصي كمتر از زمان و مكان يادآوري شده، 2 نمره در نظر گرفته شده است. سرانجام براي حافظه شخصي مبهم، 1 نمره، براي سؤال هاي بدون پاسخ و يا پاسخ­هاي مبتني بر دانش و اطلاعات كلي نمره­اي در نظر گرفته نمي­شود.

 

 

 

 

 

 

مصاحبه حافظه شرح حال

قسمت الف : کودکي

بخش 1 : دوره پيش از مدرسه

سؤالات معنايي شخصي :

1.1   از آزمودني در مورد آدرس محل زندگي وي قبل از ورود به مدرسه پرسيده مي شود

1.2   از آزمودني در خصوص نام سه نفر از دوستان يا همسايگان دوره قبل از ورود به مدرسه پرسيده مي شود

سؤال حادثه شرح حال :

A1  از آزمودني خواسته مي شود تا يک حادثه مربوط به دوره قبل از ورود به مدرسه را يادآوري نمايد

رهنمودها :

" اوّلين خاطره شما؟ "

" در مورد خواهر يا برادرتان؟ "

 بخش 2 : مدرسه ابتدايي ( 5 تا 11 سالگي)

سؤالات معنايي :

21 از آزمودني در مورد نام اوّلين مدرسه اي که رفته است سؤال شود (اگر آزمودني در فاصله سني 5 تا 11 سالگي به چندين مدرسه رفته، بيان جزئيات تنها اولين مدرسه کافيست)

22 از آزمودني در مورد مکان مدرسه سؤال مي شود ( شهر يا شهرستان کافيست)

23 از آزمودني در مورد سن ورود به مدرسه ( شروع تحصيل) سؤال شود

24 از آزمودني در مورد آدرس محل زندگي هنگامي که در اين مدرسه شروع به تحصيل کرده سؤال شود ( پاسخ هاي تکراري بايد به قصد بررسي صحت کنترل شوند)

25 از آزمودني در مورد نام سه نفر از معلمان يا دوستان مدرسه سؤال شود ( اگر نام دوستاني را که قبلاً بيان کرده تکرار نمايد قابل قبول نخواهد بود)

رهنمودها :

مدير مدرسه ؟

معلم اصلي؟

يک دوست؟

سؤال حادثه شرح حال :

از آزمودني خواسته  شود تا حادثه اي را که در خلال تحصيل در مدرسه ابتدايي رخ داده بازگو نمايد ( 5 تا 11 سالگي)

خاطره مربوط به دوره هاي بعدي ( مثلاً راهنمايي) قابل قبول نخواهد بود

رهنمودها :

در مورد يک معلم ؟

در مورد يک دوست؟

________________________________________

بخش 3 : دوران راهنمايي و دبيرستان ( 11 تا 18 سالگي)

 سؤالات معنايي :

31 از آزمودني در مورد نام مدرسه راهنمايي يا دبيرستان سؤال شود

32 از آزمودني در مورد محل مدرسه سؤال شود

33 از آزمودني در مورد تعداد امتحانات نهايي که در پايان دوران مدرسه راهنمايي و دبيرستان گذرانده سؤال شود

از آزمودني در مورد اينکه توانسته است فارغ التحصيل شود يا خير سؤال شود ( اگر پاسخ مثبت است ، در مورد سال فراغت از تحصيل وي سؤال شود اگر پاسخ منفي باشد

سالي که ترک تحصيل کرده است مد نظر مي باشد

34 از آزمودني در مورد آدرس و محل زندگيش هنگام تحصيل در مدرسه راهنمايي يا دبيرستان سؤال شود

35 از آزمودني در مورد نام سه نفر از معلمان يا دوستان مدرسه نامبرده سؤال شود ( تکراراسامي قبلي قابل قبول نخواهد بود)

رهنمودها :

مدير دبيرستان؟

معلم اصلي؟

يک دوست؟

سؤال حادثه شرح حال :

از آزمودني در مورد يادآوري حادثه اي که در خلال تحصيل در مدرسه راهنمايي يا دبيرستان رخ داده سؤال شود ( سنين 11 تا 18 سالگي)

رهنمودها :

در مورد يک معلم؟

در مورد يک دوست؟

___________________________________________

قسمت ب : آغاز بزرگسالي

بخش 4 : شغل يا حرفه

سؤالات معنايي :

41 از آزمودني در مورد اينکه چه توانايي ها و صلاحيت هايي را پس از ترک تحصيل به دست آورده است سؤال شود

42 يکي از سؤالات زير :

اگر آزمودني دوره اي را گذرانده در مورد نام دوره و مؤسسه مربوطه سؤال شود

يا

اگر آزمودني دوره اي را نگذرانده در مورد اولين شغل وي و نام سازمان يا شرکت مربوطه سؤال شود

43 از آزمودني در مورد آدرس محلي او در خلال گذراندن دوره حرفه اي يا شروع اولين کار سؤال شود( اگر آدرس تکراري باشد، براي حصول اطمينان، بايد کنترل شود)

44 از آزمودني در مورد نام سه نفر از دوستان يا همکاران اين دوره سؤال شود اسامي تکراري در سؤالات قبلي قابل قبول نيست

رهنمودها :

مدير يا رئيس ؟

مربي، استاد، معلم يا سرکارگر؟

هر يک از همکلاسي ها يا همکاران؟

( اگر آزمودني تا حال آموزش رسمي دريافت نکرده يا وارد بازار کار نشده بايد از او در مورد سالهاي نخست پس از ترک مدرسه سؤال نمود)

  سؤال حادثه شرح حال :

A4  از آزمودني خواسته مي شود تا حادثه اي را از دانشگاه يا اولين شغل خود يادآوري نمايد

رهنمودها :

روز اول در کار يا دانشگاه؟

رويدادي با يک دوست؟

( اگر مشخص شود که حادثه يادآوري شده مربوط به يک دوره متفاوت است، مثلاً 40 سالگي آزمودني، حافظه قابل قبول نيست)

__________________________________________________

بخش 5 : ازدواج

سؤالات معنايي :

51 يکي از دو سؤال زير :

اگر آزمودني در سن 17 تا 19 سالگي، 20 تا 30 سالگي يا اوايل 30 سالگي ازدواج کرده، از او در مورد تاريخ و مکان ( شهر يا شهرستان کافيست)ازدواج سؤال شود

يا

اگر در اين دوره زماني ازدواج نکرده است، از او در مورد نام شخص ديگري که ازدواج کرده که آزمودني در سن 20 تا 30 سالگي در آن شرکت داشته سؤال شود سپس از آزمودنسي در مورد محل ازدواج اين شخص سؤال مي شود ( شهر يا شهرستان کافيست)

52 از آزمودني در مورد آدرس محل سکونت وي قبل از اين ازدواج سؤال شود

53 از آزمودني در مورد آدرس دقيق محل زندگي پس از ازدواج سؤال مي شود ( اگر وي آدرس ذکرشده در سؤال 52 را تکرار نمايد، لازمست بررسي شود که آيا آدرس تغيير نکرده است

54 از آزمودني در مورد نام ساقدوش در زمان عروسي سؤال شود( اگرساقدوش وجود نداشته نام يکي از ميهمانان کافيست)

55 از آزمودني در مورد نام خواهر عروس سؤال شود( اگر عروس خواهر نداشته نام يکي از ميهمانان کافيست)

56 از آزمودني درمورد نام خانوادگي عروس قبل از ازدواج سؤال شود( البته ممکن است اين نام خانوادگي خود آزمودني باشد)

حادثه شرح حال :

A5  از آزمودني خواسته مي شود تا به يادآوري يک حادثه مربوط به عروسي بپردازد در غير اين صورت به بيان حادثه اي از هر عروسي که در 20 تا 30 سالگي شرکت داشته بپردازد

رهنمودها :

حادثه اي که براي يک ميهمان در عروسي رخ داد؟

يک رويداد در سالن پذيرايي؟

__________________________________________________

 

بخش 6 : فرزند داري و ملاقات با فرد جديد در 20 تا 30 سالگي آزمودني

سؤالات معنايي :

61 نام اولين کودک آزمودني سؤال شود

62 در مورد تاريخ تولد اين کودک سؤال شود ( سال کافيست)

63 محل تولد کودک سؤال شود

رهنمودها :

اگر آزمودني فرزندي نداشته باشد، از او در مورد برادرزاده يا خواهرزاده سؤال شود و اگر اين مورد هم وجود نداشته باشد از او در مورد فرزند يکي از دوستان نزديک سؤال شود

( در موارد برادر زاده، خواهر زاده يا فرزند دوست نزديک، گفتن سن کودک قابل قبول مي باشد)

64 نام فرزند دوم آزمودني سؤال شود

65 تاريخ تولد اين کودک سؤال شود ( ذکر سال کافيست)

66 محل تولد کودک سؤال شود( ذکر شهر يا شهرستان کافيست)

حادثه شرح حال :

A6  از آزمودني درخواست مي شود به يادآوري اولين برخورد خود با يک فرد در سنين 20 تا30 سالگي بپردازد نخستين رويارويي با همسر قابل قبول است

رهنمودها :

ملاقات با فردي در يک مصاحبه ؟

ملاقات با فردي در تعطيلات يا محل کار؟

________________________________________________

قسمت ج : زندگي اخير

بخش 7 : بيمارستان يا مؤسسه کنوني

سؤالات معنايي :

71 از آزمودني در مورد نام بيمارستان يا جايي که ( براي مثال مؤسسه) او اخيراً آنجا بوده است سؤال شود

اين انتظار وجود دارد که بسياري از آزمودني ها در بيمارستان يا مؤسسه اي ملاقات شوند ( مثلاً در يک مؤسسه پژوهشاتي) اگر آزمودني در محل ديگري ( مثلاً خانه) ملاقات شود، سؤالات بايد به محلي که در آن بوده اند برگردانده شوند

72 از آزمودني در مورد محل بيمارستان يا سازمان سؤال شود

73 در مورد سال يا ماه رسيدن ( نقل مکان) به بيمارستان يا مؤسسه سؤال شود

( اگر در 12 ماه گذشته رسيده باشد، ماه ضروري است و در غير اين صورت ، سال تنها کافيست)

74 در مورد آدرس محل زندگي وي در حال حاضر سؤال شود

75 در مورد نام هاي سه کارمند بيمارستان يا مؤسسه يا 3 بيمار بستري شده در اين بيمارستان يا مؤسسه سؤال شود ( اگر اين امکان پذير نباشد، در مورد نام هاي 3 همسايه يا همکار فعلي سؤال شود)

اگر آزمودني به طور نامرتب در بيمارستان بوده، خطاهاي جزئي يادآوري نام ها قابل قبول خواهد بود

حادثه شرح حال :

 A7 از آزمودني در مورد يادآوري حادثه اي که در بيمارستان يا مؤسسه کنوني رخ داده پرسيده شود

رهنمودها :

در مورد ساير بيماران؟

با حضور پزشک يا پرستار رخ داده است؟

__________________________________________

بخش 8 : بيمارستان يا مؤسسه قبل

سؤالات معنايي :

81 از آزمودني در مورد نام بيمارستان يا محل قبلي ( براي مثال مؤسسه) که او آنجا اقامت داشته سؤال شود

82 در مورد محل بيمارستان يا مؤسسه يا مرکز درماني سؤال شود ( شهر يا شهرستان کافيست)

اگر آزمودني دو دوره متمايز بستري شدن در بيمارستان را در يک بيمارستان يا مؤسسه سپري کرده باشد، مي بايست جزئيات ارائه شده در مورد بيمارستان يا مؤسسه ذکر شده در بخش 7 ارائه شود تاريخ متفاوت بستري شدن، آدرس، نام دوستان و حادثه نيز در صورت لزوم بيان شوند

83 در مورد سال يا ماه ورود آزمودني به اين بيمارستان يا مؤسسه و يا ويزيت او از آنجا سؤال شود

84 در مورد آدرس محل سکونت وي هنگام بستري شدن يا ويزيت در بيمارستان يا مؤسسه يا مرکز درماني سؤال شود

85 در مورد نام سه نفر از دوستان، همکاران يا آشنايان در رابطه با اين بيمارستان يا مؤسسه سؤال شود ( اگر چنين امکاني نباشد، در مورد نام سه نفر از افرادي که آزمودني را در سال قبل ملاقات کرده اند پرسيده شود)

 

اگر آزمودني در بيمارستان يا مؤسسه ديگري نبوده از او در مورد نام بيمارستاني که قبلاً ويزيت کرده سؤال شود اگر در 5 سال گذشته صورت گرفته باشد، در غير اين صورت از او درمورد نام پزشک، دندانپزشک يا چشم پزشکي که او در ظرف 5 سال گذشته ويزيت کرده اند سؤال شود

حادثه شرح حال :

A8 از آزمودني در مورد يادآوري حادثه اي پيرامون يکي از بستگان يا ملاقات کنندگان در سال گذشته است سؤال مي شود يک ملاقات در خانه آزمودني قابل قبول است

رهنمودها :

ملاقاتي با يکي از بستگان ؟

در مورد خبري از يکي از بستگان؟

________________________________________________

بخش 9 : نوروز قبل

سؤالات معنايي :

91 از آزمودني در مورد اينکه آخرين نوروز را در کجا گذرانده است سؤال شود

92 از آزمودني در مورد نام شخصي که نوروز سال گذشته را به اتفاق وي گذرانده است سؤال شود

_________________________________________________

بخش 10 : تعطيلات يا مسافرت

101 در مورد نام يک محل که در تعطيلات يا مسافرت در سال قبل ديدن کرده است سؤال شود در صورت ضرورت نام محلي که در 5 سال گذشته از آن ديدن کرده قابل قبول است ( نام شهر يا شهرستان کافيست)

اگر چنين تعطيلات يا مسافرتي اتفاق نيفتاده، از آزمودني درباره هر تعطيلات يا مسافرتي که در 5 سال گذشته اتفاق افتاده سؤال شود از آزمودني همچنين در مورد همراه وي در مسافرت سؤال شود اگر يک مسافرت بوده، لزومي ندارد که به تعطيلات مربوط باشد

102 از آزمودني در مورد اينکه چه موقع تعطيلات يا مسافرت مذکور صورت گرفته سؤال شود اگر در سال گذشته صورت گرفته باشد، ذکر ماه ضروري است اگر 5 سال گذشته صورت گرفته باشد، ذکر سال يا اينکه چند سال قبل انجام گرفته کافيست

103 از آزمودني درمورد نام فردي که همراه او در اين تعطيلات يا مسافرت بوده است سؤال شود ذکر نام هر فردي که آزمودني را دراين تعطيلات يا مسافرت همراهي کرده باشد مجاز مي باشد

حادثه شرح حال :

A9 از آزمودني درخواست مي شود تا به يادآوري حادثه اي که در طول تعطيلات يا مسافرت در سال قبل ( يا در صورت ضرورت 5 سال قبل) رخ داده است بپردازد

رهنمودها :

در محلي که از آن ديدن کرده اند؟

درمورد شخصي که ملاقات کرده ايد؟

 1 antrograde amnesia

2 retrograde amnesia

3 Baddeley & Wilson

4 personal semantic schedule

5 temporal gradient

6 autobiographic incident schedule

روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر