راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

افزایش بازدید3

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مقیاس مسئولیت نگرش ها RAS

آخرین به روز رسانی شنبه, 05 ارديبهشت 1394 12:30

مقیاس مسئولیت نگرشها(RAS)[1]

این پرسشنامه فهرست نگرش ها یا باورهایی است که مردم دارند.هر مورد را به دقت بخوانید و سپس ببینید که تا چه اندازه با آن موافق یا مخالف هستید. با علامت گذاشتن روی کلمه ای که به بهترین وجه نوع تفکر شما را توضیح می دهد، به هر یک از نگرش ها پاسخ بدهید. دقت کنید که برای هریک از نگرش ها فقط یک جواب انتخاب کنید. با توجه به اینکه افراد متفاوت هستند، بنابراین هیچ پاسخی درست یا غلط نمی باشد.

برای اینکه بدانید نگرشی را که انتخاب می کنید دقیقاً همان چیزی باشد که شما به آن طریق به چیزها دقت می کنید، کافی است که در ذهن خود آنچه را که بیشتر اوقات دوست دارید، داشته باشید.

 

 

1

من اغلب خود را مسئول چیزهایی که غلط می باشند، می دانم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

2

وقتی می توانم احتمال بروز خطر را پیش بینی کنم و کاری انجام ندهم، آن وقت خود را در مورد پیامدهای آن سرزنش
می کنم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

3

من در مورد چیزهایی که غلط می باشند حساس بوده و احساس مسئولیت می کنم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

4

اگر من در مورد چیزهای بد فکر کنم، این امر به اندازۀ انجام دادن چیزهای بد، بد می باشد.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

5

در مورد پیامد چیزهایی که انجام می دهم یا انجام نمی دهم به شدت نگران هستم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

6

عدم جلوگیری از بروز خطری برای من به همان اندازه بد است که باعث به وجود آمدن مصیبتی باشم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

7

اگر بدانم که احتمال آسیبی هست، باید همیشه سعی کنم که از بروز آن جلوگیری کنم، اگرچه این امر غیر متحمل می باشد.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

8

من باید همیشه در مورد پیامدهای اعمال حتی بسیار کوچک نیز فکر کنم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

9

معمولاً مسئولیت چیزهایی را به عهده می گیرم که دیگران به هیچ وجه فکر نمی کنند که تقصیر من باشد.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

10

به هر کاری دست می زنم، باعث مشکلات اساسی و جدی می شوم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

11

اغلب باعث آسیب و ضرر می شوم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

12

نباید بگذارم که به دیگران آسیب برسد.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

13

نباید باعث شوم که کوچکترین آسیبی به دیگران برسد.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

14

جزای اعمالم را خواهم دید.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

15

اگر کمترین نقش و تأثیری در وقوع چیزهای بد داشته باشم باید کاری در جهت جلوگیری از آن انجام دهم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

16

عدم انجام کاری برای جلوگیری از احتمال بروز مصیبتی، برای من به همان اندازه بد است که خود باعث به وجود آمدن آن مصیبت باشم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

17

اگر کوچکترین بی دقتی باعث ناراحتی دیگران بشود، برای من این امر غیر قابل بخشش می باشد.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

18

در تمام موقعیت های روزانه، عدم فعالیت من به همان اندازه باعث آسیب می شود که عمداً توجه بدی ابراز دارم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

19

اگرچه وقوع احتمال وقوع آسیبی بسیار ضعیف است، با این حال من همیشه و به هر قیمتی که شده باید سعی کنم که از وقوع آن جلوگیری کنم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

20

اگر بدانم که احتمالاً من باعث آسیب و ضرر شده ام، نمی توانم خود را ببخشم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

21

بسیاری از کارهایی که در گذشته انجام داده ام در ارتباط با جلوگیری از آسیب و ضرر بوده اند.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

22

باید مطمئن باشم که دیگران از پیامدهای اعمال من در امان خواهند بود.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

23

دیگران نباید تابع قضاوت من باشند.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

24

اگر مطمئن نباشم که بی گناه هستم، احساس می کنم که گناهکار هستم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

25

اگردقت کافی داشته باشم، می توانم از بروز حوادث آسیب زا جلوگیری کنم.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

26

اغلب فکر می کنم که اگر دقت کافی نداشته باشم، چیزهای بد اتفاق خواهند افتاد.

کاملاً موافقم

زیاد موافقم

تا حدی موافقم

خنثی

تا حدی مخالفم

زیاد مخالفم

کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره گذاری مقیاس مسئولیت نگرش ها(RAS)

 

برای هر کدام ازموارد زیر به این ترتیب نمره بدهید

کاملاً موافقم

نمرۀ 1

زیاد موافقم

نمرۀ 2

تا حدی موافقم

نمرۀ 3

خنثی

نمرۀ 4

تا حدی مخالفم

نمرۀ 5

زیاد مخالفم

نمرۀ 6

کاملاً مخالفم

نمرۀ 7

 

بعد مجموع کل نمرات رابه دست آورید.

 

 

 

منبع:

دیوید ویل، و راب ویلسون(2005). وسواس و درمان آن.( ترجمه: سیاوش جمالفر)- نشر ارسباران، چاپ اول. تهران 1385.

 Responsibility Attitudes Scale(RAS)-[1]

روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر