راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

دانلود لیست نرم افزارهای وب سایت روانشناسی امین

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اثربخشي آموزش حل مسأله گروهي بر مهارتهاي اجتماعي

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 22 مهر 1392 05:06

اثربخشي آموزش حل مسأله گروهي برمهارتهاي اجتماعي دانش آموزان با آسيب بينايي

 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي آموزش روش حل مسئله گروهي بر مهارتهاي اجتماعي در كودكان (دانش آموزان) با آسيب بينايي انجام شده است .

روش: اين پژوهش به شيوه نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل اجرا شد . جامعه مورد مطالعه ر ا همة دانش آموزان دختر و پسر با آسيب بينايي مقطع راهنمايي مركز ابابصير اصفهان در سال تحصيلي  1386-1387تشكيل مي داد. نمونه پژوهش 20 نفر از دانش آموزان با آسيب بينايي - اين مركز بودند كه به شيوه تصادفي انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و دو گروه كنترل تقسيم شدند . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه حل مسئله هپنر و فرم معلم پرسشنامه مهارتهاي اجتماعي گرشام و اليوت بود . از هر دو گروه، پيش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و گروههاي آزمايش در هشت جلسه 45 دقيقه اي تحت آموزش حل مسئله قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحليل كواريانس تحليل شد. يافته ها: نتايج اين  پژوهش نشان داد كه آموزش شيوه حل مسئله گروهي،مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان با آسيب بينايي را به طور معناداري افزايش می دهد و اين آثار تا يك ماه پس از جلسات آموزشي تداوم داشته است و باعث كاهش مشكلات رفتاري برو نزاد مي شود

نتيجه گيري: از يا فته هاي به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه شركت دانش آموزان با آسيب بينايي در جلسات آموزشي حل مسئله ، ميزان مهارتهاي اجتماعي آنان را افزايش و مشكلات رفتاري آنان را كاهش مي دهد .

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود هاآخرین بازنگری
دانلود این فایل (hale-masale.pdf)دانلوداثربخشي آموزش حل مسأله گروهي بر مهارتهاي اجتماعي 222 kB8522013-08-13 08:53
روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر