راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

افزایش بازدید3

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تبيين پديدارشناختي مفهوم سوءرفتار نسبت به سالمندان

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 22 مرداد 1392 09:12

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبيين تئوريك نظرات سالمندان در زمينه مفهوم سوءرفتار نسبت به سالمندان توسط اعضاي خانواده انجام گرفته است.

  مواد و روشها: اين مطالعه با استفاده از روش پديدارشناسي هرمنيوتيك انجام شد. به اين منظور مصاحبههاي بدون ساختار با 14 سالمند 87-68 ساله ساكن شهر تهران صورت گرفت كه در طي آن سالمندان تجربيات خود را در خصوص اين پديده بيان كردند. دادههاي به دست آمده از اين مصاحبه ها با استفاده از روش پديدارشناسي ون مانن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

  نتايج: 6 مضمون از يافتهها استخراج شد كه ميتوانند تجربيات سالمندان از پديده سوءرفتار نسبت به سالمندان توسط اعضاي خانواده را به تصوير كشند. اين مضامين عبارتند از: مورد غفلت واقع شدن، مورد آزار روانشناختي واقع شدن، سلب اختيار، مورد بهرهكشي مالي واقع شدن، مورد آزار بدني واقع شدن و طرد شدن.

  نتيجه گيري: تفسير تجربيات سالمندان از اين پديده نشان داد كه سوءرفتار نسبت به سالمندان توسط اعضاي خانواده عبارت است از تحميل درد و رنج نسبت به شخص سالمند از سوي اعضاي خانواده كه ممكن است از طريق ارتكاب عملي آزاردهنده يا ترك عملي ضروري به صورت عمدي يا غيرعمدي در يك يا چندين مرتبه در منزل سالمند يا اعضاي خانواده رخ دهد. اين يافتهها در عرصه مراقبت از سالمندان مفاهيم مهمي را مطرح ميكند و ميتواند توانايي ارائهدهندگان مراقبتهاي بهداشتي، درماني و توانبخشي را براي طراحي ابزارهاي اندازه گيري و نيز تشخيص، پيشگيري و مداخلات مراقبتي در خصوص اين پديده افزايش دهد.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود هاآخرین بازنگری
دانلود این فایل (3766.pdf)دانلود رایگانتبيين پديدارشناختي مفهوم سوءرفتار نسبت به سالمندان344 kB1212013-08-13 09:12
روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر