راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

افزایش بازدید3

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 88 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شدت ناتواني و عوامل مرتبط با آن در سالمندان

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 22 مرداد 1392 09:19

سابقه و هدف: با توجه به اين كه شناخت ناتواني ها و عوامل مرتبط با آن مي تواند به روشن شدن وضعيت و برنامه ريزي بهتر براي حمايت از سالمندان و پيش گيري از ناتواني هاي آنها كمك كند، اين پژوهش با هدف تعيين ميزان ناتواني و عوامل موثر برآن در سالمندان به عمل آمد.

مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت تحليلي- مقطعي روي350 نفر از سالمندان 65 سال و بالاتر ساكن شهر كاشان كه به روش خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند، در سال هاي 6-1385 انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه استاندارد شده سازمان جهاني بهداشت براي بررسي ناتواني در سالمندان بود. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج نشان داد 7/75 درصد از سالمندان بدون ناتواني يا داراي ناتواني كم بوده و تنها 3/4 درصد از آنها داراي ناتواني شديد بودند. ارتباط معني داري بين شدت ناتواني سالمندان با جنس، نياز به كمك، محل سكونت، اعتياد، فعاليت منظم بدني، تاهل، سطح سواد، نحوه زندگي و شغل گذشته وجود داشت. همچنين ارتباط مستقيم و معني داري بين سن با شدت ناتواني سالمندان يافت شد. از بين متغيرهاي پژوهش، سن، جنس، تاهل، نياز به كمك، محل سكونت، فعاليت منظم بدني و شغل قبلي بيشترين ارتباط را با ناتواني سالمندان داشتند.

نتيجه گيري: اگرچه سالمندان مورد بررسي در حال حاضر و در مقايسه با نتايج تحقيقات در ساير كشورها از ميزان ناتواني كمتري برخوردار هستند، اما با توجه به روند رو به توسعه جمعيت سالمندان، توجه به سلامت، كاهش ناتواني ها و ارتقاء كيفيت زندگي آنان ضروري است. به علاوه بيشتر بودن بارز شدت ناتواني در زنان و افراد كم سواد ضرورت توجه به اين گروه هاي آسيب پذير را دو چندان مي كند.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود هاآخرین بازنگری
دانلود این فایل (3911.pdf)دانلود رایگانشدت ناتواني و عوامل مرتبط با آن در سالمندان 170 kB1372013-08-13 09:16
روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر